CALL : 02-8048800, 081-8709190

 13950

 

 

99723

Untitled1212

 

 

theband 2017 A

125901

125902

 

New The band 1

 

 

 last News

 

Student Show 091059

 *************************************************
งานประกันคุณภาพโรงเรียนดนตรีเดอะแบนด์

ได้รับการประเมินโรงเรียนจากคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบผลการประเมินผล คือ ดีมาก ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาประเมินเป็นอย่างยิ่ง

11

11

 1line RA

ประกวดดนตรี “Imperial Music Award 2016”

Pic0002

 

ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ร่วมกับ นิตยสาร The Guitar Mag ขอเชิญ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี “Imperial Music Award 2016” ชิงทุนการศึกษา

พร้อมโล่เกียรติยศ และโอกาสในการทำเพลงและ MV ร่วมกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 – วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
  • ขอรับใบสมัคร ส่งใบสมัคร หรือติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล 

สนใจสามารถดูต่อได้ที่ : http://contestwar.com/contest/12791

The Band Music School