CALL : 02-8048800, 081-8709190

course tb

 

 1line LA    Voice Course  - หลักสูตรเรียนร้องเพลงฝึกพื้นฐานการร้องเพลงเบื้องต้นเพื่อก้าวเข้าสู่มืออาชีพ ทำให้ร้องเพลงได้ถูกหลักเกณฑ์การอ่านโน้ต ร้องเพลง การหายใจ การออกเสียงให้ตรงคีย์ และยังมีการฝึก Ear Trainning,Sight Reading เทคนิคในการร้องเพลงให้ง่ายขึ้น และได้บุคลิกในท่าเตรียมร้องเพลงที่ถูกต้อง พร้อมทั้งฝึกความมั่นใจในการแสดงจริง เพื่อก้าวไปสู่ดาวดวงเด่นในอนาคต เพื่อผ่อนคลายและออกงานต่างๆ มีทั้งเรียนคู่ เรียนเดี่ยวเรียนกลุ่ม

 

       Guitar Course  - หลักสูตรกีตาร์เปิดสอนทั้ง คลาสสิค โปร่ง และไฟฟ้า เพื่อเรียนรู้ตัวโน๊ตและจังหวะฝึกฝนการเล่น Chord ในคีย์ C Major และฝึกทักษะการแสดงบนเวที เพื่อสามารถเข้าร่วมวงเล่นได้ ทั้งเพลง Pop และเพลงที่คีย์ยากขึ้น  มีทั้งเรียนคู่เรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม


      Ukulele Course  - หลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน และมีพื้นฐานฝึกฝนและสามารถเล่นได้จริง เรียนรู้เบื้องต้นในส่วนประกอบ Ukulele การตั้งสาย การจับคอร์ด และการใช้โน้ตเล่นร่วมในเพลงที่ง่ายและยากได้ รวมทั้งเรียนรู้การแกะเพลงในระดับขั้นสูงต่อไป มีทั้งเรียนคู่เรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม


      Bass Course  - เรียนรู้ส่วนประกอบของ Electric Bass รวมทั้งการตั้งสาย การอ่านโน้ตและจังหวะ ความสัมพันธ์ของบันไดเสียง ฝึกการเล่นขั้นคู่และการเล่นคอร์ดเพื่อสามารถเล่นเพลง Pop Jazz ง่ายๆ และใช้เทคนิคการเล่นระดับสูงได้  มีทั้งเรียนคู่เรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม


      Piano Course  - หลักสูตรเปียโนสำหรับผู้เรียนมีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป เป็นการเรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้น สอนการอ่านโน้ตฝึก Ear Trainning,Sight Reading ฝึกการควบคุมของนิ้วรู้จักสัญลักษณ์ต่างๆ ทางดนตรี เพื่อสามารถเล่นบทเพลงได้หลากหลาย พร้อมทั้งได้มีการฝึกสมาธิ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีทั้งเรียนคู่และเรียนเดี่ยว

 

      Poco Piano Course  - หลักสูตรดนตรีเด็กเล็ก เตรียมเปียโนสำหรับเด็กเป็นการปูพื้นฐานด้านดนตรี เน้นความสนุกสนานเพื่อให้เด็กได้ซึมซับความรู้ได้ง่าย เด็กๆ จะได้เรียนร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆ และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เด็กจะเริ่มจากการเรียนการอ่านโน้ตอย่างง่ายๆ และนับจังหวะ จากกิจกรรมสันทนาการที่เหมาะสำหรับเด็กทำให้เด็กเพลิดเพลินในการเรียน และเด็กจะได้เข้าใจในพื้นฐานของดนตรีมากยิ่งขึ้น


      Drum set Course  - หลักสูตรกลองชุดเหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป พื้นฐานการเรียนรู้ค่าตัวโน๊ตต่างๆ วิเคราะห์เพลงเบื้องต้น เพื่อการเข้าใจในการเข้าจังหวะ ฝึกการ Control มือขวา เท้าซ้าย ได้อย่างถูกต้อง ฝึกทักษะการแสดงเล่นเป็นวงได้


      String Course  - เปิดสอนวิชาเครื่องสายตะวันตก Violin,Viola,Cello,Double,Bass เป็นต้น ฝึกสอนตั้งแต่ ระดับพื้นฐานถึง Advance ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านดนตรี สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากมีทั้งเรียนคู่และเรียนเดี่ยว


     Woodwind/Brass Course  - หลักสูตรเครื่องเป่า ทั้งแซกโซโฟน ฟลุ๊ต คลาริเนต ทรัมเปท ทรอมโบน ฮอร์น ทูบา เป็นต้น สอนเทคนิคเฉพาะในการเป่า และท่าทางในการเป่าของแต่ละเครื่องมือ มีเทคนิคในการใช้นิ้ว รู้จักการจัดรูปปากที่ถูกต้องเพื่อให้ได้เสียงที่มีคุณภาพ รู้จักอัตราสั้นยาวของโน้ตในลักษณะต่างๆ ผู้เรียนจะมีทักษะในการฟัง(Sight Reading) สามารถอ่านตัวโน้ตและเล่นได้ทันที เมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้


     Dance Department  - หลักสูตรนาฏศิลป์สากลและนาฏศิลป์ไทย Ballet,Jazz,k-pop,Coverdance และรำไทย ฝึกการเข้าจังหวะอย่างถูกวิธีและเพื่อสร้างบุคลิกภาพ พร้อมทั้งฝึกทักษะการแสดงบนเวที

tb 01

 

    Music Thai  - หลักสูตรดนตรีไทย ระนาด ซออู้ ซอด้วง ขิม จระเข้ เป็นต้น เรียนรู้การอ่านโน้ต นับจังหวะแบบไทยเรียนรู้การเล่นบทเพลง แบบง่ายและยากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งฝึกการเล่นรวมวงมโหรี

 tb 02

  1line RA