CALL : 02-8048800, 081-8709190

 

คอนเสิร์ตโดยอาจารย์ จาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล

 flute

 

Hiroshi Mastsushima และ Paul Cesarczyk นำเสนอบทเพลงที่น่าสนใจจากหลากหลาย Composer

ซึ่งประพันธ์ให้กับ flute และ guitar

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
เวลา 19.00 น. ณ ห้อง A407


วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
“ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม”